KVKK Uyum Süreci Eğitimi

Eğitimin Açıklaması:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  ve ikincil düzenlemelerine şirketlerin uyum sürecinin sağlanması kapsamında yapılan çalışmaların, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ile getirilen düzenlemelerin, kişisel veri işleme envanterlerinin hazırlanmasında yapılması gerekenlerin, envanterlerin VERBİS formatına dönüştürülmesi ve VERBİS kayıt işlemlerinin, hukuki – teknik – idari tedbirlerin neler olduğu ve ne şekilde uygulandığının;

Türk mevzuatı, Avrupa Birliği ve Dünya’daki düzenlemeler ışığında bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, perakende (retail), AVM, gayrimenkul, elektronik ticaret, lojistik, otomotiv, sağlık, eğitim, gıda, hizmet, belediyeler gibi çeşitli sektörlerden ve alanlarda tecrübe edinilen örnek uygulamalarla anlatılması amaçlanmaktadır.

Eğitimden Beklenen Sonuçlar:

Katılımcı;

– Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerini, Avrupa Birliği Kişisel Veri Koruma Düzenlemelerini, sektör bazlı gerçekleştirilen kişisel verilerin korunması uygulamalarını bilir.

– Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecinin tüm basamaklarını, uygulamasını ve muhtemel sonuçlarını anlar.

– Uyum süreci kapsamında geliştirilen politikaları uygular, oluşturulan teknik altyapıyı kullanır, Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları ve şirket içerisinde Kanun’a uyum süreci kapsamında görevli olan iş biriminin uygulamalarını yapar.


Giriş

1
KVKK Uyum Süreci Eğitimi Hakkında
2
KVKK Uyum Süreci Eğitimine Giriş
2dk.

Ünite 1: Kişisel Verilerin Korunmasına Tarihsel Bir Bakış

1
Uyum Kavramı ve Supranasyonel Hukuk
6dk.
2
İnternetin ve Entegre Devrelerin Tarihi Gelişimi ve Kişisel Veriler İle İlişkisi
9dk.
3
Kişisel Verilerin Korunmasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur
2dk.

Ünite 2: Kişisel Verilerin Teknoloji ile İlişkisi

1
Kişisel Verilerin Korunmasında Terim Sorunu
2dk.
2
Teknolojinin Hukuk Üzerindeki Etkisi
5dk.
3
Türk Hukuku ile AB Hukukunun Karşılaştırması
5dk.
4
GDPR, Mahremiyet Tasarımı (PbD), Büyük Veri
5dk.

Ünite 3: Veri Sorumlusu Veri İşleyen ve Kişisel Veri Kavramları

1
KVKK’ya Giriş ve Temel Kavramlar
4dk.
2
Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kavramları
4dk.
3
Kişisel Veri Kavramı
7dk.
4
Özel Nitelikli Kişisel Veri, İşleme Şartları
7dk.

Ünite 4: Veri İşlemede İlkeler ve İşleme Şartları

1
İlkeler (KVKK Madde 4)
11dk.
2
İşleme Şartları 1 (KVKK Madde 5)
5dk.
3
İşleme Şartları 2 (KVKK Madde 5)
6dk.
4
Açık Rıza
3dk.

Ünite 5: Haklar ve Yükümlülükler

1
Aydınlatma (KVKK Madde 10)
8dk.
2
İlgili Kişinin Hakları (KVKK Madde 11)
5dk.
3
Verilerin Yurtdışına Aktarımı (KVKK Madde 9)
4dk.
4
Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler (KVKK Madde 12)
4dk.

Ünite 6: Uygulamada KVKK Uyum Süreci

1
Doğru Bilinen Yanlışlar: Verbis ve Cezalar
8dk.
2
GRC Bakış Açısı ile KVKK Uyumu
7dk.
3
Uygulamada KVKK Uyum Süreci 1
4dk.
4
Uygulamada KVKK Uyum Süreci 2
6dk.
5
Eğitim Sonu
1dk.

Eğitim Sonu Sınavı

1
KVKK Uyum Süreci – Eğitim Sonu Yeterlilik Sınavı
20 soru