KVKK Farkındalık Eğitimi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki temel kavramları ele alacağız ve Kanun kapsamındaki temel becerileri sizlere kazandırmaya çalışacağız.

KVKK Farkındalık Eğitimi;

 • KVKK Tarihsel Gelişimi
 • Kişisel Veri Nedir?
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
 • Veri Sorumlusu Nedir?
 • Veri İşleyen Nedir?
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • Genel İlkeler
 • Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
 • Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Açık Rıza Nedir?
 • İlgili Kişilerin Hakları
 • Yaptırımlar;
 • İdari Paza Cezaları
 • Ceza Hükümleri

1
1. Bölüm
17dk
2
2. Bölüm
8dk
3
3. Bölüm
17dk
4
KVKK Farkındalık Eğitim Sonu Sınavı
10 soru