Rekabet Hukuku Farkındalık Eğitimi

Rekabet Hukuku Farkındalık Eğitimi, hukuk fakültelerindeki veya günlük hayattaki hukukçu uygulamaları kadar derinlere inmesek de Rekabet Hukuku hakkında genel bir farkındalık vermeyi, bu kapsamda da çok fazla teoriye girmeden Rekabet Hukuku’nun ana kavramlarının pratik hayata yansımalarını incelemeye çalışacağız. Her şeyden önce, “Rekabet Hukuku Niçin Var? Rekabet Hukuku’nun Kökenleri Nelerdir? Nereden Geldi? Niçin Böyle Bir İhtiyaç Duyulduğu?” ona bakacağız. Daha sonrasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Türkiye uygulamaları hakkında bilgi vereceğiz. Rekabet Kurumu uygulamaları hakkında bilgi vereceğiz. Bunları yaparken de özellikle hakim durumun kötüye kullanılması, uyumlu eylemler, birleşme devralmalar gibi rekabet ihlallerini meydana getiren en önemli unsurları ele alacağız. Ardından da yöneticiler için dikkat edilmesi gereken hususlara, çalışanlar için dikkat edilmesi gereken hususlara, hukuk departmanı açısından dikkat etmesi gereken hususlara yer vereceğiz. Rekabet Kurumu’nun soruşturma usullerine değineceğiz ve Rekabet Kurumu’nun son zamanlarda bilgi varlıklarına yönelik yaptığı incelemelerden bahsedeceğiz. Bu kapsamda da bir işletme içerisinde Rekabet Hukuku Uyum Programı’nın nasıl planlaması gerektiğini, teknik yönlerden nelere dikkat edilmesi gerektiğini ele alarak eğitimimizi tamamlayacağız. Herkes için faydalı olmasını diliyorum.

Rekabet Hukuku Farkındalık Eğitimi Müfredat;

  • Rekabet Hukuku’nun Kökenleri
  • Rekabete Aykırı Haller
  • Rekabet Hukuku Farkındalığı
  • Teknik Altyapılar ve Rekabet Hukuku İlişkisi

1
Eğitim Hakkında
2
Rekabet Hukuku’nun Kökenleri
10dk.
3
Rekabete Aykırı Haller
11dk.
4
Rekabet Hukuku Farkındalığı
18dk.
5
Teknik Altyapılar ve Rekabet Hukuku İlişkisi
12dk.
6
Rekabet Hukuku Farkındalığı Eğitim Sonu Sınavı
10 soru