Hukukçu Olmayanlar İçin Sözleşmeler Hukuku Eğitimi

Eğitimin Amacı;

Eğitim, hukukçu olmayanlar için düzenlenmiş olup, sözleşme görüşmelerinin hazırlık safhasından, sözleşmelerin yazılıp imza altına alınmasına kadar geçen sürede, sözleşme taraflarının dikkat etmesi gereken konular ile Borçlar Kanunu’nun ve Türk Ticaret Kanunu’nun sözleşmeler ile ilgili genel düzenlemelerini, Yargıtay kararları ve örnek olaylarla birlikte aktarmayı amaçlamaktadır.

Bu eğitim, sözleşme müzakerelerini yapmak ve çoğu kez de sözleşmelerin ilk taslaklarını hazırlamak durumunda olan yöneticiler, ilgili departmanların sorumlusu durumundaki kişiler ile sözleşme müzakerelerine iştirak eden, sözleşmelerin taslaklarını inceleyip geliştiren ve yorumlayan ve hukukçu olmayan kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Giriş

1
Eğitim Hakkında

Ünite 1 - Genel Olarak Sözleşmeler

1
Hukuk Sistemleri ve Sözleşmeler Hukukunun Kaynakları
6dk.
2
Hukuk Sistemleri Arasındaki Farklılıklar ve Sözleşmelerde Yorum
6dk.
3
Borçların Kaynakları ve Borçlar Hukukunun Genel Sistematiği
3dk.
4
Sözleşmelerin Kurulması ve Sözleşmelerde Şekil 1
9dk.
5
Sözleşmelerin Kurulması ve Sözleşmelerde Şekil 2
7dk.

Ünite 2 - Müzakere Teknikleri ve Sözleşmelerin Kaleme Alınması

1
Müzakere Teknikleri ve Sözleşmelerin Kaleme Alınması 1
7dk.
2
Müzakere Teknikleri ve Sözleşmelerin Kaleme Alınması 2
6dk.
3
Müzakere Teknikleri ve Sözleşmelerin Kaleme Alınması 3
7dk.
4
Kontrol Listesiyle Örnek Sözleşme İncelemesi 1
6dk.
5
Kontrol Listesiyle Örnek Sözleşme İncelemesi 2
6dk.
6
Kontrol Listesiyle Örnek Sözleşme İncelemesi 3
7dk.
7
Kontrol Listesiyle Örnek Sözleşme İncelemesi 4
6dk.
8
Kontrol Listesiyle Örnek Sözleşme İncelemesi 5
7dk.
9
Kontrol Listesiyle Örnek Sözleşme İncelemesi 6
4dk
10
Kontrol Listesiyle Örnek Sözleşme İncelemesi 7
8dk.
11
Müzakere Teknikleri
8dk.
12
Sözleşmelerin Kaleme Alınması
3dk.

Ünite 3 - Sözleşmeler Hukuku Genel Hükümler

1
İcap ve Kabul ile Sözleşmelerin Kurulması
10dk.
2
Sözleşmelerin Yorumu
7dk.
3
Genel İşlem Şartları
3dk.
4
Sözleşmelerde Temsil
4dk.
5
Sözleşmelerin İfa Edilmemesinin Sonuçları
7dk.
6
Sözleşmelerin Üçüncü Kişilere Etkisi
3dk.
7
Cezai Şart 1
4dk.
8
Cezai Şart 2
6dk.
9
Eğitim Sonu Sınavı