Müfredat
Eğitim: Hukukçu Olmayanlar İçin Sözleşmeler Huku...
Giriş

Curriculum

Hukukçu Olmayanlar İçin Sözleşmeler Hukuku Eğitimi

Ünite 2 - Müzakere Teknikleri ve Sözleşmelerin Kaleme Alınması

0/12
Video lesson

Eğitim Hakkında